За Народа От Народа Призив за Чиста и Свята Република Смяна на Системата Нова Държава Пряка Демокрация Ot Naroda Za Naroda Законите се Приемат Изменят и Отменят Само с Референдуми Съд от Съдебни Заседатели Мажоритарни Избори Отзоваване Всенароден съюз за

чете се за 7 '

Призив за създаването на Чистата и Святата Република

Приятели ! Сънародници ! Братия и сестри ! Към вас се обръщам, съотечественици ! Историята показва, че няма непобедими тирани, деспоти, сатрапи, диктатори, монарси, самодръжци, угнетители и потисници на народите. Нека всички заедно да сторим народното дело !

Апостола на Свободата мене ме зовете,  мисията ми изпълнете, Свободата си вземете , братия и сестри !

Да си повярваме, че можем  и да извършим народното дело ! Довършете народното ни дело, създайте завещаната  ви от мен Чиста и Свята Република, че то остана несторено докрай и пак под робство тежко паднахте, пак ви заробиха разбойници дръзки,  чорбаджии  изедници,  майцепродавници, корупционери проклети и партизанки партийни .

..

Уважаеми сънародници и сънароднички, стига с този песимисъм,

..

Стига се жалваме един на друг, ами да се стегнем и да довършим делото на Апостола на Свободата и да си създадем Чистата и Святата Република. Стига с тези оправдания, че тежко било сега, малко сме били, че хората били избягали навън, бедни сме били, власт-имащите силни били.

..

Ами да не би по времето на Васил Левски да сме били повече на брой, да не би да е било по-леко, по-безопасно, по-бързо да се е разпространявала идеята му за всенародното дело, или пък да е имало повече на брой събудени от само себе си глави, готови да го последват   ? – НЕ ! АМА СЕ Е ЗАХВАНАЛ ЧОВЕКЪТ, СЪСТАВИЛ ПЛАНА, ОБИКОЛИЛ БЪЛГАРИЯ И ТОВА НЕ ОСТАНА БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ .

..

Скоро след гибелта  му неговите съмишленици вдигнаха на бунт българския народ именно по неговия план, и ако не беше това въстание , нямаше да избухне и Руско –Турската освободителна война и нямаше да ни огрее Слънцето на Свободата ни  .

..

Същото ще стане и сега , само че никой няма да умира  ! Какво толкова ни трябва ? - Той ни е дал примера и за съдържанието на идеята му, и за начина за реализирането й . Правим идеята ни масова известна, прегръща се тя от народа, събират се по-активните съмишленици, влизат масово в законодателната власт,  обличат идеята ни за създаването на Чистата и Святата Република във формалните й законови рамки и народното дело е станало .

..

90 % от всичко, което ни трябва е - нищо неструващата ни популяризация на идеята ни. Останалите 10 % са въпрос само на формална техника  .

..

Чистата и Святата Република, в смисъла който влага в нея Апостола на Свободата ни, е противоположността на тираничното и деспотично управление, при което не народът сам себе си управлява, а друг го управлява като стадо овце, друг определя съдбините му накъде ще бъде подкарано – към пасбищата или към скотобойната .

..

- Ами, че то сега е същото. Не народът определя съдбините си, а една узурпаторска шайка решава всичко за всички вместо самия народ вече цели 35  години .

..

-Кога, какво се е случило нещо по волята на народа ? Кога е била взета предвид и изпълнена волята му ? –Никога !

..

И Чистата и Святата Република означава народо-властно управление от народа, чрез народа, за благото на народа . Т.е. Апостолът на Свободата ни е завещал да създадем такава република, която в пълна противоположност на абсолютната монархия да е с ПРЯКО управление от народа на общите (народните) ни дела , по висшегласието на народа, за доброто на народа , защото само такава република е Чиста и Свята , без замърсяването на народната воля .

..

Светите дела човек не ги извършва чрез представители, защото представителят (пълномощникът) му може и да ги замърси. Светите дела човек ги извършва пряко, лично. Не може друг вместо тебе да извърши святото дело (тайнство) на брачния съюз, например, което свято, благословено дело се извършва едновременно от двама души и ги прави да бъдат едно цяло.

..

Така е за всичките свети дела - трябва лично, пряко да ги извършиш .

..

И както светият брачен съюз  за общия семеен живот, за общото управление на семейните дела,  се извършва пряко и лично едновременно от двама човека и ги прави да бъдат едно общо цяло, 

 • така и Светият общонароден съюз  (държаватаСвята република“) за общия ни народен живот, за общото управление на народните ни дела, може да бъде извършен от хората само пряко и лично едновременно от всичките хора,  и така извършен, така създаден  – пряко, лично и едновременно от всички - той ги прави да бъдат едно общо (управително) цяло (тяло) .

..

И понеже при личното, прякото извършване на светите дела, те не могат да бъдат замърсени, те остават и чисти , незамърсени, по чист начин извършени. Това е Чистата и Святата  република . Народно управление по свят и чист начин извършвано .

..

(Горните разсъждения и изводи, всеки може да ги използва за всичко, включително и за нови научни дисертации по темата за Чистата и Святата Република . Васил Левски е бил и Божи служител,  силно религиозен православен християнин и същите разсъждения ги е направил и той .)

..

И, ако не искаме волята на българския народ  за неговото настояще и бъдеще  да продължава да се замърсява или изобщо да не бъде взимана предвид от така наречените му „представители“ , трябва да създадем ПРЯКО управление на народните дела, което може да стане само по горе-описания СВЯТ начин - общо от целия народ , в свят съюз на целия народ  в едно общо (управително) цяло (тяло) .

..

Светият ни Апостол на Свободата е предсказал вярно на 100 % какво ще е в бъдещето успешното, човешкото, Бого-Народно-Угодното управление на народните дела в целия свят – пряката демокрация .

..

Днешната представителна демокрация  е резултат на стремежи отпреди повече от век и половина . И, ако за времето си е била подходяща, все пак вместо от един тиранин, деспот, цар, император, решенията при нея се взимат от множество хора (депутати) , то за днес вече е остаряла и неподходяща по същите причини, по които тя е била по-успешна от деспотичната система .

 

Както при нея много повече хора от един тиранин взимат решенията, така при пряката демокрация, много, много повече хора, отколкото при представителната демокрация взимат решенията за общото управление на делата .

..

И понеже в днешния свят днес идеите и съжденията на хората са много повече на брой, отколкото са били в миналото при въвеждането на представителната демокрация , и са и много по-индивидуални, тя вече е в пълна невъзможност, при решаването на общите въпроси,  да бъде представител, изразител и реализатор на народната воля на всичките хора, по всеки един въпрос, по всяко едно време .

..

И при нея в управлението на общите дела са представени политическите възгледи, идеи , социалните убеждения и интересите  на не повече от 15 -20 % от гражданите на една държава (и това са предимно интересите на самите управляващите ни представители), поради което настъпва застой, разпад и упадък в обществата, които не осигуряват включването в управлението на общите дела,  чрез преминаване към използването на средствата на пряката демокрация, на тези изключени 80 % от хората в обществото .

..

Т.е. както представителната демокрация е по-малко тираничен способ за управление спрямо автократичната система, при която един решава за всички,  така много по-малко тиранична пък от представителната, при която сто-двеста човека решават за целия народ,  е пряката демокрация , при която всички решават за всички .

..

 

И не само у нас, а и в във всички европейски, в много американски  и азиатски държави отдавна стана ясно, че  системите за управлението на общите дела, чрез представители, са напълно компрометирани, водят до застой, упадък, дори и до разпад на държавите, поради което преобладаващата и основната част от механизмите им  трябва да бъдат заменени с тези на пряката деморация.

..

Народите от всички тези държави силно и страстно желаят да се само-управляват ПРЯКО, колкото се може повече . И навсякъде е започнала тази посевместна борба .

....

..

Част I

..

И така, създаването на Чистата и Святата ни Република това ще рече, че всички части от принадлежащата ни народната  власт трябва да се упражняват в максимално възможната степен ПРЯКО от народа, което  - от измисленото и успешно приложеното досега в света - ще каже приемането от нас на три, само три правила, които са фундаментът на просперитетното пряко народо-властно само-управление и те са :

..

..

1. С референдуми се одобряват, приемат, изменят и отменят законите и конституцията , както и актовете на общинските съвети .

..

(Прякото упражняване от народа на законодателната му власт .)

..

2. Съдът  по съществото на спора е от съдебни заседатели .

..

(Прякото упражняване от народа на съдебната му  власт. Ако народът се откаже от правото си да прилага закона пряко , то в този случай и най-добрият, пряко приет от народа закон, рано или късно, но по-скоро рано, започва да се прилага по най-лошия, извратен начин срещу народа, с нарочно НЕеднаквото му прилагане спрямо еднаквите по правата, свободите и задълженията си хора, с което се обезсмисля напълно и в цялост прякото упражняване от народа на законодателната му  власт , прякото приемане на законите от народа .)

..

3. Пряк избор на лицата, използващи тази една минимална част от законодателната и съдебната ни власт, която народът не я употребява пряко и на лицата, използващи почти цялата ни изпълнителна народна  власт, доколкото за последната все още няма модел в съвременните държави за прякото ѝ упражняване от народа.

..

(И като не можем тези минимални части от властта ни да ги упражняваме пряко, то за да си останат те само на една ръка разстояние до нас - максимално близко до нас, за да имаме от тази им близост възможност за  постоянен и максимално всеобхватен контрол върху използването им, трябва ПРЯКО, без ничие посредничество,  да избираме използвателите им, защото всяко посредничество ни отдалечава от властта ни и от контрола ни върху нейното използването и използвачите ѝ .

..

И този ПРЯК избор на използващите властта ни лица, без посредничеството на партийните листи и съставилите ги партийни босове, е възможен единствено и само ведно с неразривно свързания в едно общо цяло с него, извършващия се и след избирането им,  ПРЯК КОНТРОЛ от народа върху тях, известен като ОТЗОВАВАНЕ . )

..

ТРИ, не десет или сто , а само тези само ТРИ правила за управлението на общите ни дела са минимално необходимото достатъчно условие за смяната на системата, за нашия просперитет и благоденствие . Всички други въпроси от управлението на общите ни можем да ги решаваме по най-най-добрия начин, чрез използването на тези само три правила.

..

По тези само, само ТРИ правила можем можем да се обединим 4/5    (четири пети) от българския народ, без оглед на различията помежду ни по всичко друго, като : възраст, религия, раса,  етнос,  пол, сексуална ориентация,  социално и икономическо положение,  политически възгледи и предпочитания – леви, десни, центристки, либерални, консервативни, традиционни,  и пристрастия - българофили, русофоби, русофили, американофили и фоби, евро-скептици и евро-оптимисти.

..

Против тези три правила е,  и ще е само тази 1/5 (една пета) част , само тези 20 % , които са вечно, все едни и същите използващите народната ни власт депутати, министри, съдии, политици, партии и стоящите зад тях олигарси , клептомани и други разбойници .

..

Част II

..

И понеже дяволът винаги е в детайлите,  ето ги тези три фундаментални правила, с минимално необходимите за успешното и реалното, практическото им използване детайли, общо с които са известни като 12-те основни правила за изграждането и функционирането на Новата ни, Човешка, Бого-Народо-Угодна Държава, обединени в краткия основен Закон за изграждането и функционирането на Чистата и Святата Република ”, известен още и като "12-те контра-удара на народа".

..

..

1 . ВСИЧКИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИЯТА, всички нормативни и общите ненормативни актове на общинските съвети, централното законодателно тяло и на правителството,

 • както и актовете за разпореждането с държавното и общинските имущества, които са с над определена стойност, приемани от правителството, централното и местните законодателни тела,

..

се одобряват, приемат, изменят и отменят на – съответно национални и местни - референдуми от живеещите в цялата ни Родина  и / или в съответния местен район български граждани с избирателни права.

..

Неодобрен с референдум акт от предно-изброените НЕ поражда действие, НЕ подлежи на изпълнение  и остава несъществуващ за българите .

 • Правото да се инициира провеждането на референдуми, по каквито и да е било въпроси го имат, както главатарите на централното и местните законодателни тела, на централната и местните изпълнителни власти, които са длъжни за одобряването / отхвърлянето на предно описаните актове да свикват референдуми, така и всеки един български гражданин с избирателни права .

..

..

При подкрепата на инициативата за национален референдум с подписка от толкова на брой граждани с избирателни права, с колкото е бил избран за депутат в централното законодателно тяло  - този с най-малко гласове за него,

 • а за местен референдум - при подкрепата на тази инициатива с подписка от толкова на брой граждани с избирателни права,  с колкото е бил избран за общински съветник в съответното местно законодателно тяло - този с най-малко гласове за него,

..

искащите рефенредума го свикват и предложението, предмет на референдума е прието и става задължително, ако броят на гласувалите за приемането му  е по-голям от броя на гласувалите против приемането му.

..

2. Съдът по съществото на спора – кой крив, кой прав по всички видове дела - гражданските, търговските, административните и наказателните -  се състои само от 12 броя съдебни заседатели, случайно избирани за по всяко едно дело от всички неосъждани за умишлени престъпления граждани, живеещи на територията на компетентността на съда, навършили най-малко 27 години и не по-възрастни от 76 години, при спазване на съотношението в страната между мъже и жени и пропорциите между възрастовите групи,

..

 • като съдиите в съдилищата по съществото на споровете  нямат глас, имат само организационни фунции за провеждането на процесите, а след като спорът по фактите е решен от съдебните заседатели произнасят присъдите /  решенията, като

 • по наказателните дела определят срока на наказанията за намерените за виновни от съдебните заседатели, или освождава намерените за невинни,

..

а по другите дела – с решенията си осъждат ответната страна да изпълни поисканото от исковата страна, ако съдебните заседатели  са намерили, че ответната страна е „крива“ (виновна), или отхвърлят исковите претенции, ако съдебните заседатели са намерили, че ответната страна е „права“ (невиновна).

..

..

(Това е именно прякото ни народо-властие и в тази най-важна част от народната ни власт . И като всяка година, всичките ни 300 000 граждански, административни, търговски и наказателни дела се решават по съществото на спора им от по 12 човека от народа, така ежегодно право-раздават ПРЯКО цели 3 600 000 граждани, което е един постоянно провеждан с участието на целия  народ референдум в съдебната част от народната ни власт.

...

Не си ли я върнем пряко в ръцете на народа тази най-важна част от народната ни власт, то или изобщо няма да успеем да направим никакви други промени,  или много бързо, каквито и промени да правим в другите части от народната ни власт, пак ще стигнем до днешното катастрофално положение, при което всеки един закон се прилага по 14 различни начина едновременно - за свои, за чужди, за бедни и за богати, с което се разрушават основите на всяка държава и тя пак става една мафиотска банда .)

...

При взаимно съгласие на страните по всички дела, БЕЗ НАКАЗАТЕЛНИТЕ, съдът по съществото на спора може да е без съдебни заседатели, като в този случай делата се решават само от съдията .

..

Съдиите от апелативните и върховните съдилища имат само контролно-отменителни фунции - т.е. те са съдилища по „правото“ (както това вече беше и у нас  и никой не се оплакваше от корумпирано забавяне на делата), като могат да отменят присъди и решения само при нарушаването на правото на справедлив процес на някоя от страните, или при откриването на нови или съществуващи стари доказателства, които не са били разглеждани по времето на процесите, като при отменяне на решение  и / или присъда , започва нов първо-инстанционен процес по съществото на спора .

...

..

3. ВСИЧКИ ИЗПОЛЗВАТЕЛИ НА КОЯТО И ДА Е БИЛО ЧАСТ ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВЛАСТ :

 • законодателната (депутатите и общинските съветници) ,

 • СЪДЕБНАТА И ОБВИНИТЕЛНАТА (съдиите и прокурорите) ,

 • ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА (главата на изпълнителната власт – цар на българите,  президент или премиер, кметовете  и областните управители ) ,

 • .КОНСТИТУЦИОНО-ЗАКОНО-ОХРАНИТЕЛНО-ТЪЛКУВАТЕЛНАТА (конституционите съдии) ,

 • .УДОСТОВЕРЯВАЩАТА СДОБИВАНЕТО С ПРАВОТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ НАРОДНАТА ВЛАСТ  (членовете на централната избирателна комисия),

 • ИНФОРМАЦИОННАТА (главатарите на Българското Народно  Радио, Българската Народна Телевизия и на всички останали медии, които са на държавна, общинска и / или обществена издръжка и журналистите в тях ) ,

 • НАРОДО-ПРАВО-ЗАЩИТНАТА И НАРОДО-ПРАВО-ОХРАНИТЕЛНАТА (главатарите на общо-националната охранителна стража - полиция, и общо-националната разследваща полиция и началниците на стражарите и полицаите във всяка община, в която жителите на общината  имат право сами решават какъв да е според броя на населението й броят на стражарите и полицаите в общината им ) ,

 • РОДИНО-ЗАЩИТНАТА (главатарите на разузнаването,  контра-разузнаването, военното разузнаване и  контра-разузнаване, и на Българската армия, най-малко петима трябва да са тези ни пазители, за да не се концентрират всички тези правомощия в ръцете на един-двама човека, както е сега ), 

...

СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, живеещ на съответната местна или цяла национална територия, ЧРЕЗ ПРЕКИ ИЗБОРИ на един или на два тура, за използвателите на законодателната власт – на два тура, съобразно волята на народа, изразена на референдума през 2016 г.,

 • ПРИ АБСОЛЮТНО РАВНО ПАСИВНО И АКТИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО,

със спазване на изискванията за завършено образование и навършена възраст, ако такива са поставени  за заемането на някои от власт-ползващите длъжности и са приети по начина предвиден с тези 12 правила,

 • за най-много два  мандата, но за не повече от общо от 10 (десет) години за целия живот на човек на централно-държавни и местни (общински, областни, окръжни, околийски и районни) власт-ползващи длъжности, а за използвателите на съдебната власт – не повече от 18 години за съдиите и съответстващия им брой мандати, и не пове- че от 26 години за прокурорите и съответстващия им брой мандати .

 

...

4. Всеки един от предно-изброените власт-ползващи субекти може да бъде отзован по всяко едно време на мандата му от избирателите от съответния местен и / или национален район по същия ред, по който е бил избран за власт-ползващ, по същите условия и ред може да бъде отзован вкупом и в цялост всеки един колективен власт-ползващ орган (субект) – като народното събрание и общинските съвети .

..

5. ЕДНАКВОСТТА НА ЗАКОНА . Източник на закона е даденият ни от Бог, с десетте Му заповеди морал, а не обратното, като законът е винаги еднакъв за всички и винаги се прилага от всички еднакво за всички

..

Първото влязло в сила съдебно решение по даден правен въпрос (казус) е задължително за всички и всички останали решения, и всички останали му прилагания, от който и да е било по този въпрос – трябва да са като първото .

..

(Така изричното въвеждаме и прецедентното право - законът да е винаги е един и същ – и за бедни, и за богати, и за власт-ползващите и за власт-неползващите) .

..

..

6. Организацията на управлението на общите дела на българите се осъществява на принципа на ФЛУИДНОСТТА (флуид, течност - „всичко тече, всичко се променя), който гарантира участието на максимален брой българи в това управление и невъзможност за узурпацията на използването на принадлежащата на народа власт, и той гласи:

 • никой не може в своя живот да заема общо изборни и / или неизборни държавни и общински служби,  за повече от общо 10 (десет) години, освен съдиите и прокурорите, за които съответно се отнасят ограниченията до 18 (осемнадесет) и 26 (двадесет и шест) години, а за полицаите, стражарите, военно-служещите и служещите в разузнавателните и контра-разузнавателните служби – не повече от 25 ( двадесет и пет) години ,

..

като не се допуска по едно и също време, повече от един член на едно семейство, представляващо и състоящо се от мъжа и жената, техните деца и внуци, бащите и майките на мъжа и жената – да заема държавна и / или общинска служба.

.

Не се считат за такива служби длъжностите в автономните, държавните и общинските детски,  учебни, медицински и лечебни заведения, образователни, научно-изследователски, културни, спортни  и информационни органи и организации, длъжностите в търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала им, както и тези в българската армия .

..

..

7. НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 1 (ЕДИН) ЧИНОВНИК – представляващ пряко, чрез избор, или косвено, без избор,  използващ народната власт субект - НА СТО ГРАЖДАНИ, като не са чиновници по смисъла на това правило стражарите, полицаите, военно-служещите и служителите в разузнавателните и контра-разузнавателните служби . 

...

(Това правило, като и правилото за „флуидността“ - ограничението на броя на мандатите и времетраенето на заемането на власт-ползващи постове,  произтича от изискванията на пряката демокрация : колкото се може повече, максимално възможният брой хора от народа да взимат участие в управлението . И колкото са по-кратки мандатите, техният брой и престоят им във властта, толкова повече за едно и също време, повече хора ще са упражнили правото си да управляват .

..

Също така това е народо-парично-защитния принцип, както е например в Япония, Холандия и други народните пари пестящи нации и държави, защото сега у нас власт-ползващата армия се състои от огромен брой човеци на общинска и държавна издръжка, та вече издръжката им стана непосилна и напълно разорителна за власт-неползващата част от народа.

...

В Холандия, например, която е три пъти по-голяма по населението си от нас, общият брой на тези субекти е 78 000 – десет пъти по-малко отколкото у нас.)

..

8. Съдия / съдийка можеш да станеш за пръв път на 46 години, когато вече си доказал на свободния пазар, извън държавните и общинските служби, че наистина си честен и способен човек, с широко известна безукорна репутация – както са тези изисквания за съдиите в САЩ, Англия, Швеция, Нова Зеландия, Швейцария, Ирландия, Германия, Дания, Финландия, Франция, Холандия, Сингапур и други държави, намиращи се на светлинни години преди нас .

..

(По-краткото времетраене на съдийските постове, заемането им не от 22-23 годишна възраст, а двадесет години по-късно, означава също така, че е изпълнено изискването на пряката демокрация - колкото се може повече, максимално възможният брой хора от народа да взимат участие в упражняването и на съдебната част от народната власт .)

..

9. На всеки 5 години, едно-временно с изборите за местни съдии и съдийки,  се правят преки избори за нови състави на Върховния Касационен съд и Върховния Административен съд, които се състоят от 12 до 48 броя съдии и съдийки, в които не се допуска повтаряне на повече от един мандат , за да могат максимално повече на брой най-достойни представители на българския народ да упражняват тези върховни длъжности, както това вече беше и у нас до 1991 г. и никой не се оплакваше от корумпираност и умишлено създавани противоречиви съдебни практики .

..

10. Никой приеман от българите закон НЕ МОЖЕ ДА ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕСЕТТЕ БОЖИ заповеди, като за това следи Конституционният съд на българите , който се произнася със свое становище .

..

(Така е спазено изискването за морала на управлението, за първоначалната и изначалната справедливост . Никой закон не може да противоречи на МОРАЛА, защото МОРАЛЪТ е източник на закона ! )

..

11. Всеки български гражданин, както и всеки един използващ народната власт субект, в качеството си на такъв, има право да подаде жалба до Конституционният съд , лично и пряко .

..

(Спазване на изискването за равенството на гражданите пред закона, за еднаквостта на закона . Без това право за подаване на жалба да го има всеки, хем законът няма да е еднакъв за всички, хем гражданите, на които са им нарушени правата с един или друг закон, няма да могат да се защитят срещу този закон, с който се нарушават техните права и свободи .)

..

12.След становището на Конституционният съд, ако то е, че актът, противоречи на някоя или на всичките ДЕСЕТ БОЖИ заповеди , окончателно въпросът за противоречието с десетте Божи заповеди, на който и да е било приеман от българите закон и / или друг нормативен и / или общ ненормативен акт се решава на общо-националния и /или местен референдум, с който съответния акт се одобрява или отхвърля от българските граждани или на извънреден, специален такъв .

..

Имаме ли я тази си СВОБОДА,  то точно по този начин – с пряко народовластие, с референдуми,  по висшегласие можем да си решаваме всички следващи, вторични въпроси като  :

 • с една или с две камари да бъде парламента, 

 • само президент или само министър-председател да имаме,

 • каква да е икономиката ни -  по-социална ли държава да сме / ние сме южен и малък народ и обикновено малките народи избират по-социалната държава, ама и за нея трябва отлична икономика, която да дава добри  пари / ,

 • или по-егоистична

...

Но това не може да стане, докато не си създадем  Чистата и Святата ни Република, с която да си решим ОСНОВНИЯ - ПЪРВИЧНИЯ въпрос по отношение на всички останали вторични въпроси, който основен въпрос е:

 • ВЛАСТТА ДА Е ВИНАГИ В РЪЦЕТЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД , а не да е в ръцете само на една или друга нищожно малка, но крадлива част от него.

..

В тази им краткост и яснота тези само 12 основни правила могат да бъдат лесно пропангандирани и разбрани от най-широкия кръг хора,  припознати и прегърнати от тях .

...

КАТО ПЪК ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ СА САМО ТРИ ОТ ТЯХ  :

..

РЕФЕРЕНДУМИ, СЪД ПО СЪЩЕСТВОТО НА ДЕЛАТА ОТ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ И ПРЕКИ ИЗБОРИ  .

 

Нека веднъж драснем фитила на това що не гасне, па да видим дали няма да си я направим Чистата и Святата ни Република !

Част III

ДА СИ ПОВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЖЕМ  И ДА ИЗВЪРШИМ НАРОДНОТО ДЕЛО !

Приятели ! Сънародници ! Братя и сестри !

Към вас се обръщаме, съотечественици !

Историята показва, че няма непобедими тирани, деспоти, сатрапи, диктатори, монарси, самодръжци,  угнетители и потисници на народите .

Нека всички заедно да сторим народното дело !

Нека ние, един от най-древните народи, дали на света една от трите азбуки, народ храбър и мъдър, чаровен и свободолюбив, миролюбив, но и решителен, усърден и работлив,  народ надарен с жени, които превръщат и най-сиромашката къща в уютен дом, народ възнаграден с мъже, смаяли света с чутовните си подвизи на бойните полета, народ възхитил човечеството с жаждата си за свобода,  възкръснал като феникс от пепелта, народ с топло сърце, един малък рай , да го направим !

Да направим нашата Родина Рай на Земята, така както със сълзи в очите, радост  и гордост в душите пеем за нея във нашия химн !

Нека пак да станем образец за пример и подражание !

Нека произнасянето на името на Свещената ни Родина, която на света е само една, една – Майка България, да буди възторг и възхищение, респект и уважение, жажда за живот, щастие и свобода у подтиснатите, страхопочитание у враговете й, любов в сърцето на приятелите ѝ !

Ние, които не сме политическият елит и не искаме да бъдем, но които по Божията воля, без която нищо не става, сме алтруистичният, моралният, духовният и интелектуалният елит на Майка България , категорично ви казваме, че:

 • вдъхновени от съкровената ни, всенародна  обща цел, мечта и надежда  – сътворението на Чистата и Святата ни Република  ще се обединим в извършването на Святото народно дело !

Всеки ще се сприятели бързо със всички - русофоби с русофили, те пък с американофилите, те пък с евроскептиците, а те с атлантиците , и всички по-между ни , като родолюбиви българолюбци , всички които сме първо българи  и чак сетне -  симпатизиращи на едни или други  инонстранни народи .

И настоящото ни, вече повече от сто години продължаващо, ужасно състояние на война, на всеки срещу всички и всички срещу всеки,  скоропостижно ще бъде забравено и ще остане в миналото  .

И радостни от вдъхновението ни, всеки взимащ участие в това предприятие, богатий с парите, бедний с труда,  учений с ума, и щастливи от опиянението ни в Святата борба, виждайки как сбъдваме най-съкровената ни общо-народна мечта, в тоз час, свещений за нас, русофилите гръмко, на русофобите, ще кажат на глас :

 • я сега да направим със вас, всенароден събор за всичките нас, с певци най-лични , музиканти, и всичките наши родни таланти, с веселие и радост в душите, забави и танци по поля и в горите,  виното българско, руйно, ний да изпием, и вече едни други, да се ние не  бием, мир и любов между нас да цари, както с Републиката Чиста и Свята, нам Бог ни дари, в мига, в който спряхме наш“те войни !

И помните ли вече, български братя,  за какво се  всъщност карахме, от какво и откъде тръгна тази проклета война  между нас - братя по кръв и Родина ?

И за да усетите в този миг, в тоз вълшебен час, че радост чака ни нас, в златната българска есен, поздравяваме :

всички български дами с красивата песен :

 • Милиони, милиони червени рози“ ( "Миллион, Миллион алых роз")  на руската певица Алла Пугачова

 • Пусни плеъра

всички български мъже с чудесната песен :

 • Войник на съдбата“ („Soldier Of Fortune“) на английска рок група Deep Purple ;

 • Пусни плеъра

всичките българки и българи, всички българолюбци, обичащи най-много от всички държави в света нашата Мила, Родна Страна,  целия ни български народ,  с  прекрасната песенМоя страна, моя България  на великия български певец Емил Димитров .

 • Пусни плеъра

Вдъхновението, вдъхновението и емоцията  от величавото благородство на делата, които човек има съкровеното желание  да извърши, са това което му помага да си повярва и да премине отвъд границите на обичайните си възможности и да успее да направи това, което му се е виждало невъзможно.

.

Част IV

КАК МОЖЕ ДА ПОДПОМОГНЕТЕ УСКОРЕНИЕТО НА НАРОДНОТО ДЕЛО ?

 

Интересуващите се от всички подробности до най-малкия детайл, както по съществото на идеята, така и за начините, и способите за реализирането й, могат да изчетат всичко от този сайт www.zanaroda.eu, дадено на страниците му  "Всички въпроси и отговори" и "Стъпките за успеха" , за същата цел могат да свалят оттук "Всичко ти свали, на всичките го изпрати !", всички долу-изброени файлове:

..

1. с имена 001-ТОМ-1-ISTORIA-TAINA-DARJAVA.pdf и 02-VSI4KO-TOM-2-3.pdf , представляващи :

 • Том 1, 2 и 3  на учебника за създаването на новата ни държава Чистата и Святата ни Република -  „ВСИЧКО ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНО-ОРГАНИЗИРАНИЯ БАНДИТИЗЪМ , 674 стр., формат А4 ,

..

небходимото пособие за всеки поборник за Чистата и Святата ни Република, за лично ползване и за НЕограниченото му  БЕЗПЛАТНО масово разспространение чрез всевъзможни торент сайтове, и чрез които други намери за добре такива, чрез единични и мас-мейли,  чрез социалните мрежи и по всички други начини ;

..

2. с име 003-VSTYPVANE-V-DISKUSII.doc - примерният текст, предназначен за встъпване в дискусии от страна на радателите за идеята ;

 

..

3. с име 004-VAPROSI-I-OTGOVORI.doc – съдържащ основните въпроси  и отговори за популяризирането на идеята ни .

..

Той е и в pdfи  в doc формат . В pdf варианта се чете по-лесно, а  в doc варианта му може да правите промени както намерите за добре  и представлява четвъртата книга от тази поредица, с име :

..

 • Всичко за Чистата и Святата  Република , Свободата, Просперитета и Благоденствието на българския народ . Въпроси и отговори “  , ... стр., формат А4, създаден  2023 г. .

Цялата тази книга-учебник , красиво и удобно написана е публикувана на тази страница от сайта :

на която може да вземете участие в дописването, усъвършенстването и осъвременяването на този общо-народен учебник .

4. с име 005-STYPKITE-ZA-USPEHA.pdf  - съдържащ основните стъпки, които трябва да се направят по пътя за създаването на Чистата и Святата ни Република .

..

Той представлява петата книга от тази вълшебна поредица, с име :

 

 • Всички стъпки по пътя за създаването на Чистата и Святата ни Република “ ,  .... стр., формат А4, създаден  2023 г..

..

90 % от всичко необходимо за успеха ни е нищо неструващата ни реклама /популяризиране на идеята ни .

..

Останалите 10 % са въпрос само на формалната техника .

.

Който желае да се включи в популяризирането на идеята ни, нека да изпраща, по обяснения във файла 005-STYPKITE-ZA-USPEHA.pdf  начин, заедно с файловете на самия учебник и всички останали файлове !

Същите тези обяснения, красиво и удобно написани са дадени и тази страница от сайта : "Стъпките за успеха" , на която може да вземете участие в дописването, усъвършенстването и осъвременяването и на този общо-народен учебник .

..

А приятелите и съмишлениците ни да не се отчайват от огромността на предно изброените съставни части на три-единния ни учебник - "библията" за създаването на новата ни държава!

Не е нужно тя да бъде изчетена от игла до конец от целия народ,  за да успеем в народо-полезното ни дело, а само от 100 - 200 човека, представляващи  пионерите, нотабилите, новите ни Апостоли на Свободата, за да могат те,

 • използвайки дадените в нея обстойни разяснения за всяка една частица от идейния ни план за създаването на Чистата и Святата ни Република,

да обясняват,  разясняват и защитават по всяко едно време, на всяко едно място и пред всеки, когато, където това е необходимо, всяка една част от плана ни и предлаганите с него начини, способи и начини за постигането на заветната ни цел.)

..

По всички други въпроси може да посещавате този сайт и / или да пишете на електронните пощи на първо-апостолите или чрез контактната форма тук

5. Ако някой има желание и възможности, може да финансира за негова сметка, срещу скромно възнаграждение за авторите му, издаването в хартиен вариант на три-единния учебник, „библията“ за създаването на новата ни, Бого-Народо-Угодната ни държава - Чистата и Святата ни Република, състоящ се предно-посочените :

 

 • Том І, ІІ и ІІІ на „Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм " , 672 стр., формат А4, създадени - 2013 г. - 2020 г. ,

 • Всичко за Чистата и Святата  Република , Свободата, Просперитета и Благоденствието на българския народ . Въпроси и отговори “  , ... стр., формат А4, създаден  2023 г. и

 • Всички стъпки по пътя за създаването на Чистата и Святата ни Република “ ,  .... стр., формат А4, създаден  2023 г..

...

За да остане за вечни времена, този първи по рода си учебник в света как се създава нова държава, за всички българи  и всички останали народи по света, за да не си блъска никой повече главата как се прави нова, човешка държава, за да не губи никой народ повече, в безпътица и хаотични главо-блъсканици, ценно време в търсенето на тези отговори, а направо да вземат да отворят и да прочетат три-единния учебник  и да сбъднат мечтите си.

А, ако открият, тръгнали вече по този път, че има още и някакви други въпроси , които се нуждаят от отговори, и още и други стъпки по него, то да вземат бързо и лесно да го допълнят, и така да бъде вечно актуален .

Като ви благодарим за отделеното време и внимание за прочита на настоящия ни призив , ви пожелаваме крепко здраве, щастие, лични, професионални и обществени, народо-угодни успехи !

С уважение :

Алтруистичните Радатели за Чистата и Святата ни Република


Призив

Изработка Чиста и Свята Република

© 2024. Всички права запазени

Обратно към върха на страницата Чиста ЃEСЃEта РепубЃEЃE


Място за реклама

книгата на Петър ВЧСР

книгата на Орлин

книгата от САЩ

книга Петър кучета

Хостинг услуги Боби

книга Петър ВУДОБ

книга Петър анти-банки

книга Петър анти-ковид

книга Петър геноцид

реклама за WebDesign

реклама Desktop приложения Орлин

реклама за трюфели

зарядни колонки Боби